Privacy- en cookieverklaring postduif.me

Want privacy is een serieus onderwerp.

1 maart 2020 - v1.0.1

Jouw privacy is voor postduif.me van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevensdie nodig zijn voor onze dienstverlening;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveilingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. wij leggen deze verplichten ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat postduif.me allemaal doet met de informatie die we over jou te weten komen.

Laten we vanaf het begin duidelijk maken dat we in beginsel jouw data niet verkopen aan andere partijen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, kun je ons bereiken via de gebruikele support kanalen.

Een (zakelijk) abonnement afsluiten

Zakelijke gebruikers kunnen bij postduif.me een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij gegevens gebruiken om te betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij een factuuradres, e-mailadres, IP-adres, naam (nickname) en betalingsgegevens. Dit doen we op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat het abonnement wordt opgezegd. Bepaalde gegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die al dan niet alle bovengenoemde gegevens kunnen ontvangen om ervoor te zorgen dat het leveren van de dienst mogelijk is.

Wij werken voor het afhandeling van een betaling samen met Mollie.

Jouw account

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. Je verschaft ons hierbij van de nodige informatie, zoals een naam (nickname), een e-mailadres en een gebruikersnaam. Op basis hiervan maken wij een account, waarop je kunt inloggen met het e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij jouw nickname, IP-adres, e-mailadres en eventuele andere informatie die jij ons expliciet verschaft, zoals socialmedia accounts. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot 7 nadat je het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Verstrekken aan derden

Wij zullen de door jou ingevoerde informatie op postduif.me niet verstrekken aan derden. Houd er wel rekening mee dat middels het selecteren van bepaalde opties in jouw account, jouw informatie gedeeltelijk online komt te staan.

Als je je niet via een invitecode aanmeldt, zetten we een betaling op. Hiervoor delen wij een miniem aantal gegevens met een derde partij. Dit is echter zodat we ervoor kunnen zorgen dat het leveren van onze dienst nodig is.

Wij werken voor het afhandeling van een betaling samen met Mollie.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief waaraan je alleen wordt toegevoegd met jouw toestemming. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij jouw nickname en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie tot jij je account opheft of je uitschrijft van de nieuwsbrief

Het abonnement op de nieuwsbriefkun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die al dan niet alle bovengenoemde gegevens kunnen ontvangen om ervoor te zorgen dat het leveren van de dienst mogelijk is.

Wij werken voor het versturen van de nieuwsbrief samen met MailChimp.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een account aanmaakt, middels het kiezen voor de betaalde optie, wordt dit gezien als een bestelling. We gebruiken jouw persoonsgegevens om deze financiéle handeling te kunnen verwerken.

Om de betaling mogelijk te maken delen we enkele gegevens, zoals jouw naam (nickname), e-mailadres, IP-adres en gebruikersnaam met onze betalingsprovider. Deze stuurt ons bepaalde informatie terug over jouw betaling, zoals de naam van jouw bank of creditcardmaatschappij.

Wij bewaren deze gegevens tot jouw bestelling is afgerond. Daarna bewaren wij alleen de klantgegevens die nodig zijn op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die al dan niet alle bovengenoemde gegevens kunnen ontvangen om ervoor te zorgen dat het leveren van de dienst mogelijk is.

Wij werken voor het afhandeling van een betaling samen met Mollie.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij in ieder geval jouw naam (nickname) en e-mailadres. Hiervoor geef je ons toestemming. Eventuele extra verschafde informatie is niet uitgesloten en wordt ook bewaard. Alle gegevens worden verwijderd zodra (1) het account wordt opgezegd of (2) zodra we de kwestie hebben afgehandeld.

Verstrekken aan derden

We verstrekken voor het afhandelen geen informatie, tenzij expliciet uit de kwestie blijkt dat een van onze leveranciers betrokken is.

Publicatie op het internet

Als je van de diensten van postduif.me gebruikt maakt, kunnen de dingen die jij plaatst, zoals berichten en andere opgegeven informatie op het internet terecht komen.

Publicatie betekent dat iedereen deze kan lezen en zelfs bewaren. Wij hebben daar vanaf dat moment geen meer controle over. Je kiest via jouw account zelf welke informatie je publiceert. Het is dus van belang dat je van de voren nadenkt over welke informatie je deelt omdat mogelijk te achterhalen valt wie je bent.

Advertenties

Onze dienst zou allicht in de toekomst algemen advertenties gaan vertonen. Hierbij houden we dus geen persoonsgegevensbij, alle data die met deze partijen gedeeld zou worden is dus volledig anoniem.

Verstrekking aan bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Hiervoor maken we gebruik van Fathom.

Cookies

Onze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je deze niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt (geanonimiseerd). Cookies zorgen er onder andere voor dat je ingelogd blijft.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies op onze website uitschakelen. Houd er rekening mee dat sommige onderdelen van de diensten van postduif.me daarmee zullen stoppen met werken.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies. toch hebben we, helaas, geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Het is van belanf dat je hun privacyverklaringen om deze reden ook leest.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan maar zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat jij via een https-verbinding onze website bezoekt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst of delen van onze dienst wijzigt/wijzigen, moeten wij natuurlijk deze verklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan deze pagina en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. We zullen ons best doen om wijzigingen die voor jou van toepassing zijn, door te geven.

Jouw Rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Scroll daarvoor naar beneden of bezoek onze support-pagina.

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • een bepaalde verwerking beperken;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht wil indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar privacy@squaredlemon.com. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren met jou over de afhandeling.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

postduif.me onderdeel van Squared Lemon
Wijmaheerd 12
9363VX, Marum
privacy@squaredlemon.com

KvK nummer: 62157787
Natuurlijk is de algemene pagina voor support ook voor deze kwesties open.

Feedback?